«Sığorta fəaliyyəti haqqında» qanuna dəyişiklik edilib

«Sığorta fəaliyyəti haqqında» qanuna dəyişikliklərin təsdiqlənməsi barədə sərəncam imzalayıb. Fins.az-ın məlumatına görə, qanuna dəyişikliklər aşağıdakılardır.

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 27-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1283-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alır:

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 3, maddə 144, № 7, maddə 602; 2009, № 7, maddə 517; 2011, № 1, maddə 11; 2013, № 12, maddə 1470; 2014, № 7, maddələr 771, 779; 2015, № 11, maddə 1263) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 26.1-ci maddədə “Mülki Məcəlləsində” sözləri “Mülki Məcəlləsinin 107.1-ci maddəsində” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 27.1-ci maddədə “iclaslarında” sözündən sonra “səhmdarların səsvermədə iştirakının və qərar qəbul edilməsi qaydasının” sözləri əlavə edilsin və “nəzərdə tutulanlardan” sözləri “nəzərdə tutulan hallarından” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 28.3-cü (hər iki halda) və 32.3-cü (hər iki halda) maddələrdə “onunla əlaqəli” sözləri “ona aidiyyəti olan” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. 30.1.2-ci və 34.1.7-ci maddələrdə “əlaqəli” sözü “aidiyyəti” sözü ilə əvəz edilsin.

5. 7-ci fəslin və 132-ci maddənin adında “Əlaqəli” sözü “Aidiyyəti” sözü ilə əvəz edilsin.

6. 68-ci maddə üzrə:

6.1. adında “Sığortaçının əlaqəli şəxsləri” sözləri “Sığortaçıya aidiyyəti olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;

6.2. 68.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“68.1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş hüquqi şəxsə aidiyyəti olan şəxslər sığortaçıya aidiyyəti olan şəxslər hesab edilir.”;

6.3. 68.1.1-ci-68.1.4-cü maddələr ləğv edilsin.

7. 69-cu maddə üzrə:

7.1. adında və 69.5-ci maddədə “Əlaqəli” sözü “Aidiyyəti” sözü ilə əvəz edilsin;

7.2. 69.1-ci və 69.7-ci maddələrdə “əlaqəli şəxsləri ilə” sözləri “ona aidiyyəti olan şəxslərlə” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.3. 69.1.1-ci maddədə “əlaqəli şəxsi” sözləri “ona aidiyyəti şəxs” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.4. 69.1.2-ci maddədə “əlaqəli şəxsinə” sözləri “aidiyyəti şəxsə” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.5. 69.1.3-cü, 69.1.5-ci, 69.2-ci, 69.3-cü və 69.4-cü maddələrdə ismin müvafiq hallarında “əlaqəli şəxsi” sözləri ismin müvafiq hallarında “ona aidiyyəti olan şəxs” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.6. 69.1.4-cü və 69.6-cı maddələrdə “əlaqəli şəxsi ilə” sözləri “ona aidiyyəti olan şəxslə” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. 70-ci maddə üzrə:

8.1. adında “Əlaqəli” sözü “Aidiyyəti” sözü ilə əvəz edilsin;

8.2. 70.1-ci maddədə “əlaqəli şəxsi ilə” sözləri “ona aidiyyəti olan şəxslə” sözləri ilə əvəz edilsin;

8.3. 70.1.2-ci maddədə “əlaqəli” sözü “aidiyyəti” sözü ilə əvəz edilsin, həmin maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 70.1.3-cü, 70.1.4-cü, 70.2-ci və 70.3-cü maddələr əlavə edilsin:

“70.1.3. aidiyyəti şəxslə bağlanması nəzərdə tutulan əqdin dəyəri sığortaçının aktivlərinin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil etdiyi halda, həmin əqdin bağlanması barədə sığortaçı tərəfindən cəlb edilmiş müstəqil auditorun rəyi və səsvermədə iştirak etmək hüququ olan səhmdarların Ümumi Yığıncağının sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilən qərarı olduqda;

70.1.4. aidiyyəti şəxslə bağlanması nəzərdə tutulan əqdin dəyəri sığortaçının aktivlərinin 5 faizədək hissəsini təşkil etdiyi halda, həmin əqdin bağlanması barədə qərarın qəbul edilməsi səlahiyyətinin sığortaçının nizamnaməsi ilə səhmdarların Ümumi Yığıncağına və ya İdarə Heyətinə həvalə edildiyi hallar istisna olmaqla, Direktorlar Şurasının qərarı olduqda.

70.2. Direktorlar Şurasının və İdarə Heyətinin üzvləri, habelə sığortaçının struktur bölmələrinin (filial, nümayəndəlik və s.) rəhbərləri özlərinin, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.1.3-cü və 49-1.1.5-ci maddələrində göstərilən şəxslərin bağlanılan əqdə münasibətdə aidiyyəti şəxs qismində çıxış etmələri, həmçinin həmin əqdlə əlaqədar öz maraqlarının xüsusiyyətləri (onun yaranması, həcmi və s.) barədə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.5-ci, 49-1.6-cı və 49-1.7-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş qaydada təqdim etməlidirlər.

70.3. Aidiyyəti şəxslərlə əqdlərin bağlanılmasının digər qaydaları Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1-ci maddəsi ilə müəyyən olunur.”.

9. 71-ci maddə üzrə:

9.1. adında “Əlaqəli” sözü “Aidiyyəti” sözü ilə əvəz edilsin;

9.2. 71.1-ci maddədə “əlaqəli şəxsi ilə” sözləri “ona aidiyyəti olan şəxslə” sözləri ilə, “sığortaçının əlaqəli şəxsi olmayan tərəfə” sözləri “sığortaçıya aidiyyəti olmayan şəxsə” sözləri ilə əvəz edilsin;

9.3. 71.2-ci maddədə “əlaqəli şəxsinə” sözləri “ona aidiyyəti olan şəxsə” sözləri ilə, “əlaqəli şəxsi olmayan tərəfə” sözləri “ona aidiyyəti olmayan şəxsə” sözləri ilə əvəz edilsin;

9.4. 71.2.1-ci maddədə “əlaqəli şəxsi ilə” sözləri “ona aidiyyəti olan şəxslə” sözləri ilə, “sığortaçının əlaqəli şəxsi” sözləri “sığortaçıya aidiyyəti olan şəxs” sözləri ilə əvəz edilsin;

9.5. 71.2.2-ci və 71.2.3-cü maddələrdə ismin müvafiq hallarında “sığortaçının əlaqəli şəxsi” sözləri ismin müvafiq hallarında “sığortaçıya aidiyyəti olan şəxs” sözləri ilə əvəz edilsin;

9.6. 71.2.4-cü maddədə “əlaqəli şəxs olmayan tərəflə” sözləri “sığortaçıya aidiyyəti olmayan şəxslə” sözləri ilə, “əlaqəli şəxsinin” sözləri “ona aidiyyəti olan şəxsin” sözləri ilə əvəz edilsin;

9.7. 71.3-cü maddədə “əlaqəli şəxsi olmayan tərəfə” sözləri “ona aidiyyəti olmayan şəxsə” sözləri ilə, “əlaqəli şəxsi ilə” sözləri “ona aidiyyəti şəxslə” sözləri ilə əvəz edilsin.

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 may 2016-cı il.

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır