Mərkəzi Bank 2020-ci il üçün pul və maliyyə sabitliyi siyasətini açıqlayıb

Bəyanatda deyilir ki, 2020-ci ildә dә Mәrkәzi Bankın hәyata keçirәcәyi monetar siyasәt qiymәtlәr sabitliyi istiqamәtindә әldә edilәn nәticәlәrin möhkәmlәnmәsinә vә inflyasiyanın aşağı birrәqәmli sәviyyәdә lövbәrlәşmәsinә yönәldilәcәk.

Rəsmi proqnozlara görə iqtisadi artım tempi 2019-cu illә müqayisәdә yüksәlәcәk. 2020-ci ildә real iqtisadi artım tempinin 3%, o cümlәdәn qeyri-neft sektoru üzrә 3.8% olacağı gözlәnilir.

Bəyanata daxil olub ətraflı məlumat almaq üçün keçidə daxil ola bilərsiniz.

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır